Effektivitet och driftssäkerhet

Optimerad prestanda för träförädling

Med hjälp av Teknosavos lösningar kan träförädlingsprocesserna optimeras från fabriksporten till massakokare. Optimering säkerställer en effektiv förädling av träråvaror genom att minska vedförlust och öka den totala kapaciteten. Den jämna kvalitet i processen som vår teknik garanterar minskar också kostnaderna för kemikalier, energi och arbetskraft.

Vi levererar en helhetsservice till kunden, omfattande hela automationslösningen inklusive mätutrustning och programvara samt underhåll. Tjänsten med månadspris garanterar optimerade resultat för produktionen under hela avtalsperioden. De besparingar som uppnås genom optimering uppgår ofta till miljoner euro – låt oss räkna ut hur mycket ni sparar. Läs mer om våra optimeringstjänster.